Misiune

Grupul de Misiune ‘Drum Spre Paradis’

Evanghelia este vestea bună pe care ne-a dat-o Dumnezeu, prin Hristos, Fiul Său.
Vestea rea este că toţi oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru.

Vestea bună este că Hristos dă iertare de păcate şi viaţa veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.