off

LANȚ DE POST ȘI RUGĂCIUNE

Frați și surori,

La începutul anului 2021, vă invităm pe toți membrii Bisericii Mesia la un timp de 21 de zile de rugăciune și post, de apropiere de Domnul, de reflecție și înnoire spirituală. Este vremea trezirii și a reformei! Este vremea restaurării altarelor! Este vremea să adunăm ulei în candele! Este vremea pregătirii pentru revenirea Mirelui! Este vremea să ne rugăm și să credem că „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Romani. 10:13).

 Fiecare zi de jertfă o vom încheia la biserică cu un timp special de rugăciune începând cu ora 19:00.   

Cu dragoste și prețuire, Consiliul Bisericesc

Lant-de-post-si-rugaciune-FEBRUARIE-2021