off

Mesajul Păstorului

Mesajul Păstorului-Ianuarie 2020

“Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic”.

(Psalmul. 23:1)

 

PRIVIȚI ÎNAINTE!

 

    În pragul unui nou an ne luăm puțin răgaz pentru a ne lăsa gândurile să hoinărească în viitor. Da, în viitor. Pentru că, dacă suntem atenți, ne vom da seama cât de minunat ne-a creat Dumnezeu, încât trebuie să-i dăm dreptate psalmistului David care spune în Psalmul. 139:13-17 astfel: “Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată

. Minunate sunt lucrările Tale, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!”

    Vedeți, cu ajutorul minții pe care ne-a dat-o Dumnezeu, noi putem lăsa gândurile să călătorească în trecut și să răscolească prin rafturile cu amintiri. Mai mult sau mai puțin plăcute… Apoi, dacă vom închide ochii, în mintea noastră putem da frâu liber gândurilor lăsându-le să călătorească în viitor prin imaginație. Oh, și câte nu ne imaginăm, la câte lucruri nu visăm! Dar, de îndată ce deschidem ochii ne vom da seama că suntem totuși în prezent. Un prezent care ne aduce cu picioarele pe pământ, în realitatea zilnică. Și cât de înfricoșător este uneori prezentul! Atât de înfricoșător încât parcă nici n-am vrea să trăim în el.

    Desigur, nu știm ce va veni asupra noastră. Cu toate acestea, ne întrebăm ce ne va aduce noul an. Pe furiș se strecoară teama, pentru că, pretutindeni, nesiguranța și confuzia cresc nestăvilite. Domnul Isus însă ne întâmpină și pe noi cu aceleași cuvinte pe care le-a adresat odinioară ucenicilor Săi pe marea învolburată: “Îndrăzniți, EU SUNT; nu vă temeți!” (Matei. 14:27). Nu suntem nevoiți să mergem singuri în noul an. Fiul lui Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, merge cu noi și ne susține. Cât de potrivite sunt în aceste vremuri cuvintele Psalmului 91:5!- “Nu trebuie să te temi de… (de nimic),aș continua eu.Trebuie doar să-L iubești și să-L cunoști pe El într-un mod personal care să-ți asigure sprijinul Lui în orice situație. “Fiindcă Mă iubește

”, zice Domnul, “de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti căci cunoaște Numele Meu. Când Mă ca chema îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtoare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi” (v. 14,15).

    Poate sperăm că Domnul Îşi va împlini în acest an promisiunea și va veni să ne răpească. Odată cu venirea Sa, așteptarea celor credincioşi se va împlini: vom fi veșnic la Domnul nostru și Îl vom vedea în slavă! Ne vom bucura veșnic în prezența Lui! Dar, dacă ne mai lasă încă puțin pe pământ, înseamnă că mai are anumite activități pentru noi. Întotdeauna am crezut și încă mai cred că Biserica lui Hristos are un mandat pe pământ pe care trebuie să-l îndeplinească într-un mod plenar. În locul în care ne-a așezat trebuie să trăim pentru El și să mărturisim despre El. Pentru aceasta, El ne dăruiește în fiecare zi curaj, putere și bucurie, dar și protecția Sa!

    Un lucru este sigur: Celor care Îi aparțin Domnului Isus nu le va lipsi nimic în noul an. Nimic din ceea ce va considera El că vor avea nevoie pentru a deveni ceea ce El vrea ca ei să fie (Psalmul. 23:1). Avându-L pe Păstorul cel bun, El le va purta de grijă, astfel încât ei să fie întăriți în credință și ocrotiți. Nu este acesta un motiv să privim cu încredere în  viitor?

Celor care nu-I aparțin încă Domnului Isus le adresăm invitația de a-L primi pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal atât timp cât se mai spune Astazi.”  

Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți! Amin. 

 

Pastor,

Onisim Petrovici