Fișa Slujitorului Creștin

BISERICA PENTICOSTALA MESIA BOTOSANI
 
 
FIȘA SLUJITORULUI CREȘTIN
1.  SĂ DEA DOVADĂ  DE  STANDARDE  ÎNALTE  DE TRĂIRE
:


•  Printr-un proces continuu de sfințire.
•  Printr-un exemplu de trăire și devotament pentru ceilalți.                                       
“Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.” (1Tesaloniceni. 4:8)


2.  SĂ DEA DOVADĂ DE ASCULTARE, PRIN
:


•  Atenție la nevoile celor pe care îi slujește.
•  Atenție în raport cu responsabilitățile delegate.

“…să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.” (1Timotei. 3:15)


3.  SĂ AIBĂ DISPONIBILITATEA DE A FI CORECTAT
:


•  Dacă se întâmplă să greșească, să-și dea tot concursul pentru remedierea situației create cât și pentru limitarea consecințelor.
•  Să își asume responsabilitatea pentru greșelile din cadrul departamentului.
“Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire.” (1Timotei. 5:21)


4.  SĂ AIBĂ DISPONIBILITATEA DE A ÎNVĂȚA
:


•  Dorința de creștere în sfințire și cunoaștere.
•  Înflăcărarea darului pe care îl are din partea lui Dumnezeu sub autoritate.

“Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.”  (1Timotei. 4:15)


5.  SĂ DEZVOLTE O BUNĂ COMUNICARE ȘI COLABORARE ÎN CE PRIVEȘTE LUCRAREA, PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR COMUNE:

•  O comunicare clară și precisă.

•  O colaborare cu autoritatea delegată, cu slujitorii celorlalte departamente, cât și cu conducerea bisericii.

“Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă.”  (Iacov. 2:12-13)


6.  SĂ DEA DOVADĂ DE SUPUNERE FAȚĂ DE AUTORITATEA IMEDIATĂ ȘI FAȚĂ DE CONDUCEREA BISERICII
:


•  Asumarea scopului și obiectivelor propuse pentru întreaga biserică.

•  Să-și dea tot concursul pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse.

•  Aducerea la cunoștința conducerii bisericii a problemelor din cadrul departamentului pentru care nu s-a găsit o rezolvare, sau care depășesc atribuțiile sale.

•  Grija de a nu aduce nici un prejudiciu de imagine bisericii.

“Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.” (Ioan. 12:49-50)


7.  SĂ ÎMPLINEASCĂ FUNCȚIILE BISERICII URMĂRIND ATINGEREA OBIECTIVULUI EI
:


•  În funcție de chemarea și departamentul unde slujește.

•  Prin unitatea cu celelalte departamente.

•  Slujirea să aducă înălțarea numelui lui Isus Hristos, edificarea Bisericii, răspândirea Evangheliei în adunare, cât și în afara ei.

“Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea.” (1Timotei. 6:11)
“Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.” (Evrei. 10:24)“Iar a Celui ce, prin puterea care lucreaza in noi, poate sa faca nespus mai mult decat cerem sau gandim noi, a Lui sa fie slava in Biserica si in Hristos Isus, din neam in neam, in vecii vecilor! Amin.”
                                                                                          (Efeseni. 3:20-21)

Despre autor

Lasa un comentariu